Shi’ man
shez nahlins woman
take you in her fire
burn you up

zall tha’ voodo shi’ man
oh yeah
mmmmm she so fine
wrap you up inside
melt yo ass
shi’ man

shez nahlins woman
they some hot bitches
got tha’ look man
eyes eat yo ass up
suck you in
you be loosing yo’ self

she be checking her watch

time sup
g’won boy
recess been long over

shez nahlins woman

fuck you up man
stone cold
fuck you up